WERNISAŻ WYSTAWY "BIESY POLSKIE" W STAGRARDZKIM CENTRUM KULTURY '21
FOTO: MACIEJ KUSZELA / WIDEO: WALDEMAR JASZCZAK  / WYWIAD: ALEKSANDRA ZALEWSKA