CNOTY NIEWIEŚCIE | EDYTORIAL

PROJEKT SPECJALNY & PRESTIŻ MAGAZYN

Przez ostatnie lata, konserwatywne władze naszego kraju serwują swoim obywatelom bardzo kreatywne i oryginalne propozycje oraz wizje naszego społeczeństwa. Jako fotografowi, który przede wszystkim rozpoznawalny jest z portretów kobiet szczególnie w sercu zapadło mi pojęcie ugruntowania „Cnót Niewieścich” jako jednego z nadrzędnych celów nowego programu nauczania zaproponowanego przez obecnego Ministra Edukacji. Pomyślałem wtedy, niewieście, czyli jakie? „Są cnoty niewieście i męskie. Niewiasta ma swoje funkcje, sprawności, role w życiu społecznym. Mężczyzna ma też swoje role. One są w wielu przypadkach wymienne, ale są też takie, których nie zastąpimy.” – wyjaśniał minister.​ Oto panteon czternastu „Cnót Niewieścich” na miarę naszych czasów, naszego miejsca w świecie i Europie, który w odpowiednim świetle i perspektywie stawia archetypowe wartości, którymi – według Ministra Edukacji i jego kolegów - powinny kierować się kobiety w XXI wieku.

PUBLIKACJA MAGAZYN PRESIŻ   |   MAKE-UP ALEKSANDRA PACHUCY   |   HAIR TOMASZ MADEJSKI