KULISY POWSTAWANIA CYKLU PROJEKT KOBIETY PT. "WŁADZA"